Đồng hồ đo CO2 Extech CO100

  • Cảnh báo cảnh báo CO2 có thể lập trình và có thể lập trình được.
  • Phạm vi đo: CO2: 0 đến 9,999ppm, Nhiệt độ: 14 đến 140 ° F (-10 đến 60 ° C), và Độ ẩm: 0,1 đến 99,9% RH
  • Hiển thị năm, tháng, ngày và thời gian. Hàm thu hồi giá trị Max / Min CO2. Hiệu chuẩn cơ sở tự động hoặc hiệu chuẩn thủ công trong không khí trong lành.