Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech MG310

  • Điện áp thử nghiệm của 250V, 500V và 1000V
  • Đo điện trở cách điện đến 5.5GΩ (autoranging)
  • Đo điện áp AC từ 30 đến 600V