Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4053-10

• Built-in PV dành riêng chức năng, đo màn hình trong 4 giây
• Năm dãy (50/125/250/500 / 1000V) được xây dựng trong đối với bình thường đo điện trở cách điện