Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121A

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121A, Kyoritsu K3121A – Điện áp thử DC: 2500V Giải điện trở đo : 2GΩ/100GΩ Giải đo kết quả đầu tiên : 0.1 ~ 50GΩ