Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A, Kyoritsu K3122A – iện áp thử DC: 5000V Giải điện trở đo : 5GΩ/200GΩ Giải đo kết quả đầu tiên : 0.2~100GΩ Độ chính xác