Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A, Kyoritsu K3131A – Đo điện trở cách điện. Điện áp thử : 250V/500V/1000V Giải đo :100MΩ/200MΩ/400MΩ