Đồng hồ đo độ dày ăn mòn Elcometer CG70

Lấy 32 lần đọc mỗi giây trong chế độ quét, bộ ghi dữ liệu nội bộ lưu trữ tới 12.000 lần đọc cùng với dạng sóng của chúng. Đầu ra RS232 cho phần mềm quản lý dữ liệu Elcometer NDT cho phép dễ dàng phân tích và báo cáo chuyên nghiệp.

 

Danh mục: Thẻ: