Đồng hồ đo khí CO2 Tenmars TM-186D

– Màn hình LED lớn để hiển thị.
– Đo: khí CO2, nhiệt độ môi trường.
– Lựa chọn đơn vị: °C hoặc °F.
– Hiển thị ngày và giờ.