Đồng hồ đo thụ động Extech LCR200

LCR200 là một đồng hồ đo LCR thành phần thụ động. Khám phá giá trị to lớn với một loạt các tính năng giúp đồng hồ này cung cấp các phép đo chính xác mà bạn cần. Xem hiển thị đồng thời 20.000 / 2.000 số thông số chính trên màn hình có độ tương phản cao. Bạn có thể đặt giới hạn Hi / Lo bằng cách sử dụng các giá trị tuyệt đối hoặc tỷ lệ phần trăm.