Đồng hồ đo nhiệt độ Extech TM20 Temperature Indicator

  • Độ chính xác cơ bản ± 1,8 ° F / 1 ° C
  • Độ phân giải tối đa 0,1 °
  • Nhiệt độ: -40 đến 158 ° F (-40 đến 70 ° C)