Đồng hồ đo quy trình Fluke 726

Tính năng sản phẩm:

  • Hiệu suất nguồn hiệu chuẩn và đo lường chính xác hơn
  • Độ chính xác 0,01%
  • Lỗi phát% tính
  • Giải thích kết quả hiệu chuẩn mà không cần máy tính
  • Bộ nhớ lưu trữ cho tối đa 8 kết quả hiệu chuẩn