Đồng hồ treo tường Extech CTH10A

  • Màn hình LCD hiển thị Thời gian, Độ ẩm tương đối, Nhiệt độ, Năm, Tháng, Ngày và Ngày
  • Thời gian có thể được hiển thị dưới định dạng 12 hoặc 24 giờ
  • Màn hình đồng hồ số lớn 4,3 “(109mm) có thể dễ dàng xem từ xa
  • Hướng dẫn sử dụng đồng hồ treo tường Extech CTH10A