Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2001A

Kyoritsu 2001A bảo vệ mạnh mẽ bụi với AC / DC hiện tại có thể được đo lên đến 100A trong cảm biến kẹp lõi mở -measured có thể dẫn đường kính phi 10 mm – thanh 3400 count với màn hình đồ thị thuận tiện túi có kích thước, lưu trữ sốc mạnh Bao da. Độ phân giải tối thiểu AC / DC 0.1A, chiều dài chân pin 18mm.