Đồng hồ vạn năng Amprobe 38XR-A

  • Đèn nền, True-rms với giao diện PC quang
  • Tần số đến 10 MHz, điện dung đến 400 uF, nhiệt độ đến 2372 ° F
  • Đèn nền màu xanh sáng
  • Kiểm tra chu kỳ nhiệm vụ, dBm và 4 đến 20 mA
  • 1000 V / 750 V DC / AC Đúng RMS
  • 10 Amps AC / DC, hợp nhất hoàn toàn an toàn