Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500 DIY-PRO

(890 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:
  • Chuẩn CAT III 600V
  • Đo AC/DC 600V/10A
  • Đóng băng dữ liệu