Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-530 True RMS

  • Đo AC/DC 600V/10A
  • Công nghệ TRUE RMS
  • Ghi Min/Max