Đồng hồ vạn năng Amprobe DM78C

  • 5 chức năng / 16 phạm vi
  • Tự động tắt tiết kiệm pin
  • Giữ dữ liệu