Đồng hồ vạn năng Chauvin Arnoux CA 703

  • Điện áp AC và DC: 200 mV đến 600 V
  • Dòng điện: 200 PhaA đến 200 mA
  • Điện trở: 200 OHM đến 20 MOHM