Đồng hồ vạn năng chỉ kim Sanwa YX360TRF

  • Độ chính xác điện áp xoay chiều tốt nhất ± 4%
  • Độ chính xác dòng điện DC tốt nhất ± 5%
  • Độ chính xác điện áp DC tốt nhất ± 5%
  • Độ chính xác đo điện trở tốt nhất ± 5%