Đồng hồ vạn năng chính xác Amprobe AM-160-A

  • Tự động và thủ công khác nhau
  • Tự động tắt nguồn thông minh
  • Giữ dữ liệu
  • Chế độ không tương đối