Đồng hồ vạn năng công nghiệp Amprobe AM-250

  • 13 tính năng
  • Đo điện áp AC / DC lên đến 1000V, dòng điện, điện trở, tần số, điện dung và nhiệt độ
  • Liên tục âm thanh
  • Kiểm tra điốt
  • Tự động và thủ công khác nhau