Đồng hồ vạn năng điện tử Amprobe 33XR-A

  • Tần số đến 40 MHz, Nhiệt độ đến 1832 F, Điện dung đến 4000 microF
  • Âm cảnh báo đầu vào khi kiểm tra dẫn đến sai Jack
  • 1000V / 750V DC / AC
  • 10 Ampe AC / DC. Hợp nhất hoàn toàn an toàn
  • Điện trở 4ohm