Đồng hồ vạn năng Extech DM110

  • Màn hình LCD 4000 độ tương phản lớn
  • Tự động tắt nguồn để tiết kiệm pin
  • Tự động tương tác với lưu giữ dữ liệu tương đối và dữ liệu
  • Diode kiểm tra và liên tục bíp