Đồng hồ vạn năng Extech EX205T

  • Dải điện áp AC / DC: 600V
  • Độ chính xác: ± 0,5%
  • AC / DC: 10A