Đồng hồ vạn năng Extech EX350 True RMS

  • True RMS
  • Điện áp DC / AC: 0,01mV đến 600V
  • DC / AC: 0.1µA đến 10A