Đồng hồ vạn năng Extech EX355

  • Điện áp DC / AC: 0,01mV đến 600V
  • Đo dòng DC / AC: 0.1µA đến 10A
  • Điện trở: 0.1Ω đến 60MΩ