Đồng hồ vạn năng Extech EX470A

  • True RMS DMM với 12 chức năng
  • Độ chính xác cơ bản 0,3%
  • Tỷ lệ khoảng cách 8: 1 đến tỷ lệ mục tiêu