Đồng hồ vạn năng Extech EX505

  • Bảo vệ đầu vào 1000V trên tất cả các chức năng
  • Chức năng tần số nhạy kép
  • Màn hình LCD lớn có đèn nền