Đồng hồ vạn năng Extech GX900

  • Giám sát các bài đọc qua Bluetooth
  • Hoạt động với ứng dụng Android miễn phí
  • 50.000 số với màn hình hiển thị
  • Độ chính xác 0,05%