Đồng hồ vạn năng Extech MP530A

  • Độ chính xác cao DC Voltage cơ bản 0,08%
  • Các phép đo RMS thực cho điện áp AC và dòng điện
  • F ° / C ° chức năng nhiệt độ