Đồng hồ vạn năng Fluke 233 True RMS

Tính năng chính