Đồng hồ vạn năng kim Extech 38070

  • Dải điện áp AC: 10V, 50V, 250V, 500V
    • Độ chính xác: 5% độ chính xác toàn bộ quy mô
  • Phạm vi điện áp DC: 10V, 50V, 250V, 500V