Đồng hồ vạn năng kim Extech 38073A

  • Màn hình màu chỉ thị kim dễ đọc.
  • Đo điện áp AC / DC, dòng điện DC, điện trở và decibel
  • 4% độ chính xác cơ bản đầy đủ