Đồng hồ vạn năng Sanwa PC772

  • Dễ đọc LCD lớn với đèn nền
  • Cầu chì dung lượng lớn 30kA
  • Giữ dữ liệu, phạm vi giữ, chức năng tương đối
  • Kiểm tra liên tục, kiểm tra điốt