Đồng hồ vạn năng Sanwa TA55

  • DCV: 0.3/3/16/30/60V (20kΩ/V)
  • ACV: 30/120/300 (9kΩ/V)
  • DCA: 0.5/3/30A