Đồng hồ vạn năng SNDWAY SW-890D

  • Đo điện trở, điện áp, điện dung, tần số
  • Công nghệ True RMS
  • AC/DC 600V