Đồng hồ vạn năng số Amprobe PM53A

  • VolTect – tích hợp máy dò điện áp không tiếp xúc
  • Điện áp tối đa (AC hoặc DC): 450 V
  • Điện trở: 6.000 MΩ