Đồng hồ vạn năng số Extech EX410A

  • Màn hình LCD có đèn nền lớn với chữ số 1 “dễ đọc
  • Loại K nhiệt kế tích hợp để đo nhiệt độ
  • Đo dòng thấp: đo lường xuống 0.1μA