Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-81

  • Danh mục điện áp tải: CAT IV 600V, CAT III  1000V.
  • Công nghệ hiển thị LCD lên tới 1999 số.
  • Thời gian phản hồi cực nhanh: 2,5 giây/lần.
  • Chức năng data hold: giúp giữ lại giá trị do hiện tại để xem sau.