Elcometer 331 – Máy kiểm tra ăn mòn thép trong bê tông

  • Màn hình có đèn nền để sử dụng trong điều kiện tối
  • Các menu dễ sử dụng, bằng nhiều ngôn ngữ để cho phép truy cập vào tất cả dữ liệu cần thiết trong khi trên trang web mà không cần tham khảo liên tục đến sách hướng dẫn
Danh mục: