Extech AN 500 – Máy đo gió nhiệt độ Extech AN500

  • Đo tốc độ gió
  • Đo nhiệt độ
  • Đo lưu lượng không khí
  • Đầu cảm biến nhỏ, đo linh hoạt.