Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200

(857 đánh giá của khách hàng)

  • Sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200.
  • 3 đầu vào vào High, Low và Guard.
  • Có núm điều chỉnh.