Fluke 365: Ampe kìm AC/DC có thể tháo rời

Tính năng chính