Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 1502A/1504

Bộ đọc nhiệt độ Fluke Calibration 1502A156 Tweener Nhiệt kế cho các đầu dò RTD, RTD và SPRT có độ chính xác tới ± 0,006 ° C. Ngoài ra, nó đọc 100-ohm, 25-ohm, và 10-ohm đầu dò, và có độ phân giải 0,001 ° C trên toàn bộ phạm vi của nó. Nó cũng có một gói pin tùy chọn cho hoạt động hoàn toàn di động.