Fluke Calibration 6531, 6532 E-DWT

Tính năng sản phẩm:

  • Dải áp suất: 14 đến 140 MPa (2000 đến 20000 psi)
  • ± 0,02% tổng số đọc chính xác một năm, 0,025% trong hai năm
  • Khối lượng biến mômen thấp cho phép tạo áp suất và kiểm soát lên tới 140 MPa (20000 psi) với nỗ lực tối thiểu về thể chất