Ghi dữ liệu dòng rò kyoritsu 5001

thiết bị ghi dữ liệu dòng rò kyoritsu 5001, kyoritsu k5001 Giải đo :100mA/1000mA Độ chính xác : ±1.0%rdg±5dgt Độ chính xác có cảm biến :|±2.0%rdg±10dgt