Nhiệt kế tự ghi Hanna HI144

  • Giá treo tường an toàn
  • Cơ sở với cáp USB để lập trình và chuyển thông tin.
  •  Tùy chọn lập trình