Máy đo PH Hanna HI5521-01

  • Phạm vi pH -2.000 đến 20.000 pH
  • Độ phân giải pH 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • Độ chính xác pH (@ 25ºC / 77ºF) ± 0,1 pH, ± 0,01 pH, ± 0,002 pH ± 1 LSD
Danh mục: