Hanna HI8314 – Máy đo pH, nhiệt độ, độ dẫn điện

(566 đánh giá của khách hàng)

  • Điện cực pH được khuếch đại trước
  • Dễ dàng hướng dẫn hiệu chỉnh một hoặc hai điểm
  • Bù nhiệt độ tự động