Máy đo quang kế để bàn Hanna HI83300-01

  • Hệ thống quang học tiên tiến
  • Hiệu suất vô song từ một quang kế bàn
    Đầu vào điện cực pH kỹ thuật số
  • Chế độ đo độ hấp thụ
  • Cho phép xác minh hiệu suất bằng các tiêu chuẩn Kiểm tra CAL